:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz -1°C
powietrze Dobre
PILNE
Temat Szczecinecki 23/12/2015 10:36

Już na najbliższej sesji rady Powiatu Szczecineckiego radni głosować będą nad założeniami przyszłorocznego budżetu. Jak wygląda uchwała, wprowadzająca w życie plan finansowy? Jakie inwestycje uda się zrealizować? Pewne jest, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony wcześniej projekt uchwały budżetowej.

Projekt budżetu na przyszły rok zakłada po stronie dochodowej kwotę 91 076 200 zł. Przyszłoroczne wydatki Samorządu Powiatowego, zaplanowane zostały na poziomie 90 803 138 zł. Powstanie więc niewielka nadwyżka, której wysokość ma wynieść 273 062 zł. Na same inwestycje w 2016 roku przeznaczonych ma zostać 12 211 516 zł. To prawie 13,45% całości planowanych wydatków.

- Jest to co prawda kwota zauważalnie mniejsza niż w roku 2015, ale głównym powodem takiej sytuacji jest fakt, iż nadal nie zostały uruchomione środki związane z budżetowaniem unijnym na lata 2014-2020. Choć mamy już początek 2016 roku, to wciąż programy i konkursy nie zostały ogłoszone – tłumaczy Starosta Krzysztof Lis.

- Jak co roku staramy się zaplanować budżet, który w ogromnej swojej części realizował będzie najważniejsze zadania inwestycyjne. Niezmiernie ważne jest, aby nieustannie dążyć do sytuacji, gdy do każdej wydanej złotówki udało się pozyskać z zewnątrz co najmniej kolejną złotówkę. Właśnie przez wzgląd na utrudnienia w pozyskaniu funduszy, zwłaszcza tych unijnych zmuszeni byliśmy podejść do kwestii planowanych inwestycji bardzo rygorystycznie.

- Jednym z najważniejszych założeń przyszłorocznego budżetu jest obniżenie zadłużenia powiatu szczecineckiego. W moim odczuciu będzie to budżet stabilny, ale jednocześnie ambitny. Warto zacząć od tego, iż mamy w pełni bezpieczne wskaźniki poziomu zadłużenia. Przyjęliśmy też zasadę, że w 2016 roku nie zaciągniemy większego kredytu na inwestycje, niż spłaciliśmy w roku bieżącym. W kończącym się właśnie roku 2015 była to kwota 3 734 455 zł. Chcemy, aby w przyszłym roku nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu wyższego niż 2 937 535 zł.

- Jest tu jednak kilka niepokojących mnie spraw, zwłaszcza po stronie dochodów własnych. Te środki pochodzą m.in. z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz z udziału w podatku PIT. Jeśli więc tak, jak się dziś mówi – rząd obniży kwotę wolną od podatku, to może pojawić się spore zagrożenie, że nie uda się zrealizować zaplanowanych dochodów z winy zmniejszonej kwoty odprowadzanego podatku. Nikt dziś jednak nie mówi jasno o tym, w jaki sposób zrekompensuje się nam ten niedobór.

- Obawiam się także o kwotę z subwencji oświatowej. kwotę, jaką otrzymamy z tego tytułu poznamy dopiero w marcu. Może się okazać, iż będzie ona niższa, co spowoduje sytuację, w której będzie nam nieco trudniej zrealizować zadania. M.in. dlatego naciskam, aby rozpoczynać nasze działania już w styczniu. Właśnie dzięki tak wcześnie ogłoszonym przetargom mamy szansę na oszczędności, a co za tym idzie – być może uda się pozyskać dodatkowe środki, dzięki którym pokryjemy te właśnie ewentualne braki. 

- Na same inwestycje drogowe zamierzamy przeznaczyć kwotę 5 334 600 zł. Po raz pierwszy udało się nam umieścić dwa zadania w tzw. programie „schetynówek”. Pierwsze z tych zadań, to oczywiście drugi etap remontu ulicy Staszica. Tym razem podejmiemy prace na odcinku od DK 20, aż do skrzyżowania z ulicą Wilczkowską. Wartość tego zadania, to 1 975 000 zł. Drugim ze wspomnianych wcześniej zadań jest przebudowa ciągu drogi Stare Wierzchowo – Drężno. W ramach tego, pierwszego etapu prac wykonamy roboty o wartości 859 tys. zł. Na te zadania chcemy ogłosić przetargi jeszcze w styczniu 2016 roku tak, aby zachęcić firmy, które nie mają jeszcze kompletu zamówień na rozpoczynający się rok do wystartowania w nich z niższymi ofertami. Wierzę, że dzięki temu uda się nam zrealizować te zadania wyraźnie taniej.

- Kolejną dużą inwestycją drogową będzie niewątpliwie remont drogi powiatowej z Trzesieki do miejscowości Mosina. Tu, na odcinku blisko 2,5 km wymieniona zostanie nawierzchnia, pobocza oraz stary mostek na płynącym pod nią kanale. Wartość tego zadania, wraz z remontem mostu, to niemal 2,5 mln zł.

- Za kwotę blisko 250 tys. zł. planujemy także przebudować niewielki element ulicy Waryńskiego w Szczecinku. Wszystko po to, aby umożliwić sprawniejszy dojazd do terenu powstającego tu klastra meblowego. Ta, z pozoru niewielka kwota w sposób znaczący wpłynie na komfort poruszania się wszystkich, korzystających z niej kierowców. Planujemy także kontynuację działań, związanych 

z ciągami komunikacyjnymi i zatokami autobusowymi oraz nakładkami asfaltowymi, realizowanymi na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg powiatowych. Na te cele zaplanowaliśmy łącznie  450 tys zł.

- W sferze inwestycji na edukację także sporo będzie się działo: 250 tys. złotych przeznaczymy na remonty sal szkolnych 

i podniesienie standardu w internatach przyszkolnych. Są to środki, za które zakupione zostaną tylko materiały, ponieważ prace wykona nasza, powiatowa brygada remontowa. Można powiedzieć, że to kontynuacja działań, rozpoczętych w tym roku m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety, czy też w internacie popularnego „ekonomika”.

- W przyszłym roku chcemy także kontynuować program wymiany sprzętu komputerowego w pracowniach szkolnych. Na ten cel zaplanowaliśmy 75 tys. zł. Moim marzeniem jest, aby udało się utrzymać ten program i co roku wymieniać kolejne komputery tak, aby do końca roku 2018 udało się zrobić to w każdej naszej pracowni.

- Jak co roku zaplanowaliśmy w budżecie także środki, związane z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wydamy na ten cel około 430 tys. zł. W szczecineckim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy chcemy w ramach tych środków wybudować szyb oraz zamontować windę w budynku internatu placówki oraz na budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława w Szczecinku.

- Kolejnym dużym zadaniem, do którego szykujemy się już od pewnego czasu jest przyszkolne Centrum Praktyk Zawodowych i Innowacji, które planujemy umiejscowić przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku. Rozpoczęcie tej inwestycji uzależniamy jednak od wynegocjowania 

i podpisania Kontraktu Samorządowego. Do końca maja będziemy mieli przygotowaną dokumentację tego przedsięwzięcia. Tylko na ten cel potrzebne będzie 100 tys. zł. Z gotową dokumentacją moglibyśmy ogłosić przetarg na budowę tego obiektu. Planuję, iż ewentualne rozpoczęcie rocznego okresu realizacji tej inwestycji możliwe by było 

w okolicach września 2016 roku. Całość tego zadania, to kwota prawie 6,5 mln. zł, przy dofinansowaniu w ramach Kontraktu Samorządowego na poziomie 5,5 mln. zł.

Centrum Praktyk Zawodowych i Innowacji miałoby powstać na terenie Zespołu Szkół technicznych, mieszczącym się przy ulicy Koszalińskiej w Szczecinku. W jego skład wejdą pracownie, dzięki którym uczniowie będą mieli możliwość uczenia się zawodu na urządzeniach, wykorzystywanych w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych. Na niemal 3 tys. m kw. do dyspozycji uczniów oddane zostaną sale szkoleniowe i lekcyjne oraz nowoczesne pracownie do kształcenia  zawodowego: technika technologii drewna, pracownia CNC (tokarek numerycznych), specjalistyczna pracownia spawalnicza, lakiernictwa i blacharki, Odnawialnych Źródeł Energii oraz pracownie architektury obrazu, zawodów budowlanych oraz sale komputerowe. Całość uzupełni niezbędne zaplecze socjalne.

- W 2016 roku chcemy także zainwestować w odnawialne źródła energii. Inwestycje planujemy realizować m.in. w Zespole Szkół Technicznych, gdzie poza pozyskiwaniem energii planujemy także wykonać termomodernizację budynków, dzięki czemu możliwe będzie wydajniejsze gospodarowanie kosztami utrzymania obiektu. Na ten cel także chcemy pozyskać środki zewnętrzne, które mogłyby stanowić nawet 85% kwoty wydanej na realizację tego zadania.

- Ważną z mojego punktu widzenia inwestycją jest także zaplanowana przebudowa ostatniej już kuchni 

w naszych internatach. Wartość tego zadania, to około 350 tys. zł. a realizowane ono będzie w internacie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze. Wcześniej remont generalny przeszły kuchnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 

w Szczecinku. Dzięki zamknięciu tego tematu będę pewien, iż standard przygotowywania posiłków dla naszych uczniów będzie odpowiedni.

- Jeśli chodzi o inne działania inwestycyjne, związane z edukacją, to warto zaznaczyć, iż jesteśmy w ostatniej fazie przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6. W budżecie powiatu zaplanowaliśmy na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego kwotę 2,4 mln zł. Przypomnę, iż mamy na ten cel zapewnioną kwotę dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Umowa została już jakiś czas temu podpisana, a niedawno pojawiła się także szansa na zwiększenie finansowania tego zadania nawet do 50% wydanej na ten cel kwoty. Jeśli więc okazałoby się np., że cała inwestycja kosztować będzie 9 mln zł, to wówczas moglibyśmy liczyć nawet na 4,5 mln. zł. dofinansowania ze środków Ministerstwa.

- Przetarg na realizację tego zadania chcemy także ogłosić jeszcze w styczniu, aby możliwe było rozpoczęcie prac jeszcze w marcu przyszłego roku. Sam etap realizacji rozłożony zostanie na lata 2016-2017, a jego finansowanie na lata 2016-2018.

- Innym istotnym wydatkiem, ujętym w przyszłorocznym w budżecie są środki, przeznaczone na zakup rożnego rodzaju wyposażenia. Zakup rozmaitych sprzętów ma kosztować blisko półtora miliona zł. W kwocie tej ujęte są także środki na zakup komputerów do pracowni szkolnych oraz Starostwa, a także wyposażenie klas i pracowni szkolnych. Sporą część tej kwoty stanowić będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Na ten cel zabudżetowano milion złotych, pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. 90% tej kwoty stanowić ma dotacja, przyznana na ten cel.

Nie można także zapomnieć o inwestycjach, jakie planowane są od miesięcy w szczecineckim szpitalu. Już niebawem jasne stanie się czy uda się pozyskać dofinansowanie na zadania, związane z III etapem rozbudowy szpitala i przebudowy oddziałów SOR, OIOM oraz pediatrii. Na ten cel przeznaczonych zostanie w dalszej perspektywie nawet ponad 7 mln. zł.

O przyjęciu przyszłorocznego budżetu radni Rady Powiatu zadecydują tuż przed wigilią Bożego Narodzenia.

 

tekst: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Reklama

Budżet 2016 – rozważnie i ambitnie komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Schneider-Electric zatrudni w

Firma Elda-Eltra Elektrotechnika SA należy do grupy Schneider Electric, która jest światowym liderem w zarządzaniu energią i automatyce dla..


Firma Elda-Eltra

Firma Elda-Eltra Elektrotechnika SA należy do grupy Schneider Electric, która jest światowym liderem w zarządzaniu energią i automatyce dla..


Dzierżawa ziemi rolnej, łąk i

Przyjmę w dzierżawę każdą ziemię rolną,łąki i pastwiska na terenie gmin: Szczecinek, Grzmiąca, Barwice. Powierzchnia od 1 ha. Czynsz ustalany..


Schneider-Electric zatrudni

Firma Elda-Eltra Elektrotechnika SA należy do grupy Schneider Electric, która jest światowym liderem w zarządzaniu energią i automatyce dla..


ANGIELSKI - PRZYGOTOWANIE DO

Magister fil. ang. oferuje profesjonalne przygotowanie do matury z j. angielskiego.


SERWIS OKIEN PCV -okres

SERWIS OKIEN PCV -regulacja okien -naprawa okuć -wymiana uszczelek -wymiana szyb -likwidacja przedmuchów -wymiana klamek


mieszkanie do wynajecia

kawalerka 29 m2 w Skotnikach 5 km od szczecinka , po remoncie , kuchnia i przedpokoj zabudowane , ogrzewanie gazowe , cieple , sloneczne


HP Probook i5 6GB RAM 240GB

Laptop HP Probook po przeglądzie w serwisie komputerowym posiadamy parę sztuk w ciągłej sprzedaży HP Probook modele 6560b 6570b cechy wspólne..


Czyszczenie, pranie dywanów,

Oferujemy profesjonalne pranie i czyszczenie dywanów i wykładzin, mebli tapicerowanych (narożniki, kanapy, fotele, krzesła i inne), samochodów i..


LEGALIZACJA TACHOGRAFY CYFROWE

LEGALIZACJA TACHOGRAFY CYFROWE


Kupie wszystkie maszyny

Kupie wszystkie maszyny rolnicze , ciagnki przyczepy plugi agregaty kombajny ladowarki i inne , stan obojetny stary zlom jak i nowsze do 100tys..


Leasing Szczecinek

Jeśli chcesz wziąć samochód lub dowolny środek trwały w leasing dobrze trafiłeś. Szybki proces, procedury uproszczone, minimalne wkłady własne,..


Sprzedam mieszkanie

Słoneczne, przestronne i bardzo ustawne mieszkanie – 58 mkw., 3 nieprzechodnie pokoje, odrębna jasna kuchnia i łazienka.Mieszkanie położone jest w..


ROLETY na wymiar - PRODUCENT

Rolety na wymiar - dzień noc, termiczne, zewnętrzne, antywłamaniowe, plisy, żaluzje i wiele innych. Produkcja w Szczecinku = najniższe ceny,..


Pranie

Oferujemy pranie i czyszczenie dywanów,mebli tapicerowanych,wózków dziecięcych,materaców oraz tapicerki samochodowej wraz z generalną czystką..


SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ -

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ - 507-678-396 - SZCZECINEK I OKOLICE


DO WYNAJĘCIA Odkurzacz Piorący

Wypożyczę odkurzacz piorący Karcher Puzzi 10/1 w komplecie ssawka do tapicerki, ssawka do dywanów, i porcja proszku do mycia tapicerki na jeden..


Dofinansuję przedsięwzięcie

Szukam osoby, która ma pomysł na biznes lub już go prowadzi i potrzebuje dokapitalizowania. Tylko poważne oferty.


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez szczecinek.com, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

GAMA Maria Gasiul z siedzibą w Szczecinek 78-400, Niecała 23

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"