:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  17°C bezchmurnie

Czym jest egzekucja z nieruchomości i jak przebiega?

Porady, egzekucja nieruchomości przebiega - zdjęcie, fotografia

Egzekucja z nieruchomości to środek stosowany w sytuacji, gdy dług właściciela jest wyjątkowo wysoki. Stosowana jest w sytuacji, gdy dłużnik nie może spłacić zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Cała procedura jest czasochłonna, a przy tym też i dość skomplikowana. Jednak bardzo często stanowi jedyny sposób na odzyskanie należności. Osobą, którą musi znieść najwięcej niedogodności z tego powodu, jest dłużnik dlatego często egzekucja z nieruchomości bywa dramatyczna. W niniejszym artykule wyjaśnione zostało, czym w ogóle jest nieruchomość i na czym polegają poszczególne etapy egzekucji.

Nieruchomość – co to jest?

Mianem nieruchomości określa się dom jednorodzinny, mieszkanie w bloku czy mieszkanie komunalne przekształcone w mieszkanie własnościowe. Jednakże w ten sposób nazywane jest także spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, mieszkalnego oraz prawo do mieszkania w domu, który został wybudowany przez spółdzielnię.

Wbrew pozorom taką nieruchomość nie jest trudno utracić. Prędzej czy później spotka to każdego, kto nie płaci rat kredytu lub podatków. Egzekucja jest taka sama w obydwu przypadkach. Tu warto jednak uściślić, że regulowane są przez inne przepisy.

Wierzyciel ma prawo nie tylko do nieruchomości dłużnika. Dłużnik odpowiada za dług całym majątkiem, a w jego skład wchodzi także jego wynagrodzenie za prace, ruchomości, rachunek bankowy czy wspomniana nieruchomość lub jest jej część. Z nich również może być prowadzona egzekucja.

Banki niekiedy sięgają po inne części majątku kredytobiorcy. Zazwyczaj dokonują tego, gdy łączna kwota ze sprzedanej i odebranej licytacji jest mniejsza od wartości zadłużenia.

Na czym polega egzekucja z nieruchomości?

Początkiem procedury jest wystawienie tytułu wykonawczego. Robi to wierzyciel. Dokument ten potwierdza istnienie długu oraz wynikające z tego faktu obowiązki dłużnika oraz roszczenia wierzyciela. Z kolei Wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego. Jednocześnie jest on także organem egzekucyjnym.  Całe postępowanie egzekucyjne związane z niespłaceniem kredytu odbywa się w sądzie. Egzekucji dokonuje komornik. Działa on przy sądzie znajdującym się na obszarze, pod który podlega nieruchomość dłużnika.

Zajęcie nieruchomości dłużnika – początek egzekucji

Komornik, który rozpoczyna egzekucję długu, najpierw wysyła dłużnikowi zawiadomienie. Jest to wezwanie do zapłaty. Dłużnik ma jego spłatę dwa tygodnie. W przeciwnym wypadku urzędnik przystępuje do wyceny jego nieruchomości oraz jej opisu. Z chwilą, gdy dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty, to jednocześnie dopiero wtedy zostaje uświadomiony, że celem egzekucji długu będzie odebranie mu nieruchomości.

Do wezwania dołączony jest tytuł wykonawczy, a dokładniej jego odpis. Niekiedy jest on wręczany dłużnikowi osobiście, a wtedy już nie przesyła się go w formie listownej.

Organ odpowiedzialny za egzekucję wysyła także wniosek do sądu, który prowadzi księgi wieczyste. Celem wniosku jest dokonanie w księdze wieczystej wpisu o rozpoczęciu egzekucji. Rzecz jasna, wpis wprowadzany jest do księgi wieczystej nieruchomości, które została zajęta.

Dłużnik, którego posiadłość została zajęta, wciąż ma prawo do korzystania z niej. Niemniej jednak nie może jej sprzedać ani oddać w darowiźnie lub w leasing, najem czy dzierżawę.

Ile warta jest nieruchomość? – drugi etap egzekucji

Niespłacenie długi wobec banku lub urzędu skarbowego skutkuje tym, komornik rozpoczyna opisywanie danej nieruchomości. Wykonuje tę czynność na wniosek wierzyciela. Nieruchomość zostaje opisana przez komornika, lecz oszacowanie wartości należy już do biegłego, którego powołuje również i on. W opisie nieruchomości zawarte są informacje, takie jak na przykład wartość budowli.

Dwa tygodnie przed dokonaniem wyżej wymienionego opisu, w budynku sądu rejonowego i w urzędzie gminy lub miasta pojawia się obwieszczenie. Komornik wzywa w nim inne osoby, które są uczestnikami postępowania egzekucyjnego.

Obwieszczenie – przedostatni etap egzekucji z nieruchomości

Komornik ogłasza termin licytacji. Zazwyczaj odbywa się to dwa tygodnie od wejścia w życia opisu i wyceny nieruchomości. Obwieszczenie wywieszone jest nie tylko w budynkach, takich jak urząd skarbowy czy urząd gminy, ale też i w prasie oraz w Internecie. Dokument jest dostarczony również do uczestników postępowania, do urzędu skarbowego i do gminy.

Wspomniane obwieszczenie zawiera dane personalne dłużnika, informacje o nieruchomości oraz datę licytacji. Na ogół zostaje ono ujawnione dwa tygodnie przed licytacją, którą to jest ostatnim etapem egzekucji z nieruchomości.

Licytacja – koniec egzekucji

To podczas niej odbywa się sprzedaż nieruchomości. Posiadłość może być sprzedana za trzy czwarte sumy, na którą została oszacowana. Tu warto podkreślić, że tyle powinna wynosić najniższa kwota sprzedaży. Każdy z jej uczestników przed tą publiczną licytacją ma obowiązek, aby wpłacić jedną dziesiątą sumy oszacowania. Jest to rękojmia. Kwota zostaje zwrócona każdemu, kto nie wygra licytacji nieruchomości. Całe wydarzenie jest nadzorowane przez sędziego lub komornika sądowego. Na tym polega egzekucja z nieruchomości. Odbywa się ona zazwyczaj na koszt dłużnika.

 

artykuł partnera serwisu