:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C słabe opady deszczu

Kredyty, wydatki, upoważnienia

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Zarząd Powiatu Szczecineckiego spotkał się na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Szeroki porządek obrad przewidywał podjęcie aż ośmiu uchwał w sprawie:

- zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Szczecineckiego; 

- upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Szczecineckiego do dokonania czynności prawnych, związanych z udzieleniem pożyczki krótkoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Szczecinku; 

- przekazania uprawnień dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2027; 

- przekazania uprawnień dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielania stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki – w roku 2017; 

- przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych;

- powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego; 

- zmiany uchwały o usytuowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;   

- postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 376/2016 

Wśród spraw finansowych członkowie Zarządu m.in. wyrazili zgodę na nauczanie indywidualne dla jednej z uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety oraz zdecydowali o dofinansowaniu zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby  Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Przychylono się również do prośby Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie dotyczycącej przesunięcia terminu płatności not na rzecz PCPR w Szczecinku tytułem zwrotu świadczeń wypłacanych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

W punkcie poświęconym nieruchomościom i gospodarowaniu przestrzennemu Zarząd Powiatu m.in. wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej II etapu przebudowy drogi w miejscowości Mosina, zapoznał się z zawiadomieniem dotyczącym wszczęcia procedur administracyjnych zmierzających do realizacji zadania jakim jest przebudowa ulicy Kościuszki oraz z informacją na temat budowy schodów zewnętrznych wejściowych prowadzących do głównego budynku szpitala. Uzgodniono również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko.

Wśród spraw pozostałych Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie przez Gminę Borne Sulinowo średniej szkoły ogólnokształcącej, tj. 4 – letniego liceum ogólnokształcącego i włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego. Decyzja podyktowana jest wprowadzoną reformą oświaty. Na koniec członkowie Zarządu zapoznali się z pokontrolnym wystąpieniem Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Kredyty, wydatki, upoważnienia komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na temat szczecinek.com