:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  4°C pochmurno z przejaśnieniami

Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

Powiat, Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego - zdjęcie, fotografia

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego w pierwszej kolejności pochylono się nad sprawą prywatyzacji szczecineckiego PKS - informuje rzecznik Starosty Szczecineckiego, Piotr Rozmus. - Zadecydowano o dopuszczeniu do negocjacji PKS Bytów, który przed niespełna dwoma tygodniami przedstawił ofertę wstępną. W konsekwencji oferent uzyskał prawo do zbadania dokumentów Spółki PKS w Szczecinku Sp. z o.o. i jej przedsiębiorstwa. Wcześniej jednak zobligowany jest do wpłacenia wadium w wysokości 100 tys. zł. 

W dalszej części posiedzenia podjęto osiem uchwał w sprawie:

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków – Gmina Szczecinek, obręby ewidencyjne:  Drężno, Grąbczyn, Gwda Mała, Gwda Wielka, Krągłe, Kusowo, Kwakowo, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Wierzchowo;

- dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;

- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku;

- wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

- ustalenia wysokości miesięcznych jednostkowych stawek dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz niepublicznych placówek na rok 2017;

- ustalenia wysokości miesięcznych jednostkowych stawek dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych na rok 2017;

- przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.

Wśród spraw związanych z edukacją członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poniesionych w roku 2016. Na jego podstawie stwierdzono, iż rzeczywiste wynagrodzenia wypłacane w 2016 roku nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki we wszystkich grupach awansu zawodowego są wyższe od wartości średnich wynagrodzeń gwarantowanych w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i w związku z tym nie zachodzi potrzeba wypłacenia nauczycielom dodatku uzupełniającego.

W punkcie poświęconym finansom Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem zadania publicznego pn. Zorientowani na ekologię – terenowe zabawy ekologiczne” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

Ostatni punkt obrad dotyczył licznych spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Ustalono m.in. wysokość odszkodowania za działkę nr 202_1 położoną w  obrębie ewid. Storkowo w gminie Grzmiąca, wydzieloną pod drogi publiczne w łącznej kwocie  wynikającej z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, tj. 9.600 zł. Zajęto również stanowisko w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Białego Boru zatwierdzającej podział działek położonych w jedn. ewid. Biały Bór, w obrębie ewid. Drzonowo.


Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na temat szczecinek.com