:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Podmokły krajobraz z budowy
 • Bugenhagenstrasse – dz. ul. Jana Matejki. Zdjęcie pochodzi z początków lat trzydziestych. Na poboczu błotnistej brei ułożone zostało torowisko dla koleb – wagoników wywrotek do transportu ziemi i materiałów budowlanych. Wzdłuż płotów widać zgromadzone krawężniki
 • które posłużą do budowy jezdni. 
 • Bugenhagenstrasse – dz. ul. Jana Matejki. Zdjęcie pochodzi z początków lat trzydziestych. Na poboczu błotnistej brei ułożone zostało torowisko dla koleb – wagoników wywrotek do transportu ziemi i materiałów budowlanych. Wzdłuż płotów widać zgromadzone krawężniki
Temat Szczecinecki 10/02/2019 07:18

Z dużą dozą prawdopodobieństwa tutejszy krajobraz musiał przypominać ten współczesny znad jeziora Wielimie przy ujściu Niezdobnej. Pośród mokradeł zagubione w gęstwinie wysokich traw, trzcin i wikliny - warzywne ogródki. 


W deszczowe lato nawet na wydeptanych ścieżkach błocko takie, że buty z nóg zrywa. Z pewnością taką też była enklawa w rejonie dzisiejszych ulicy Matejki, Kamińskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego. 
Od ostatniego – trzeciego obniżenia poziomu wód Trzesiecka minęło zaledwie kilka dziesięcioleci. Jeszcze na początku XX wieku taką naturalną granicę pomiędzy tym, co zostało wydarte jezioru, była polona droga zwana też Klasztornym Traktem (Klosterweg). 
Początki sięgają zamierzchłych czasów, kiedy na południowo-wschodnim skraju Trzesiecka synowie Warcisława IV założyciela miasta, ufundowali klasztor augustianów. Trakt kończył się u podnóża Góry Marientron – dokładniej na drewnianym mostku przerzuconym nad Lipowym Potokiem. Najprawdopodobniej w tym miejscu znajdował się także należący do mnichów młyn wodny. 


W XVI wieku, a więc już po opuszczeniu klasztoru przez zakonników, jego dzierżawcą został młynarz o swojsko dla Polaków brzmiącym imieniu - Bartosz. Wbrew pozorom nie jest to legendarna, ale postać historyczna. Młynarz Bartosz kupił za 4 floreny Burgwal - tak zwano miejsce dawnego grodziszcza, a potem pola z nabrzeżnym pagórkiem, należącego niegdyś do augustianów. 
To właśnie w tym miejscu, a wtedy jego właścicielem był już von Dennig, w 1907 roku wymurowano osiemnastometrowej wysokości kamienną wieżę, która na wieki miała upamiętniać Bismarcka. Nie licząc szopy z kolejowym ujęciem wody oraz skromnego domu, była to jedna z pierwszych na tym terenie budowli. 


Zanim w całym nadbrzeżnym pasie zaczęto wytyczać nowe ulice - trzeba było nieco poczekać. I wojna światowa, jej skutki w postaci gospodarczej zapaści i trwającej do 1923 roku inflacji, nie sprzyjały jakimkolwiek miejskim inwestycjom. Na domiar złego, na Pomorze zaczęli napływać osadnicy, do zakończenia wojny mieszkający w Poznańskim, które po 125 latach wróciło do Polski. 
Mimo szalejącej inflacji, społecznych niepokojów i zastoju gospodarczego, już w 1919 roku w Szczecinku pojawiło się Towarzystwo Budowy Domów i Osiedli Mieszkaniowych.

Korzystając z dogodnych kredytów, do 1926 roku wybudowano 42 różnej wielkości domy z 114 mieszkaniami.

Nowa zabudowa pojawiła się m.in. przy ul. Toruńskiej, Grudziądzkiej oraz Bydgoskiej (dz. Piłsudskiego). 


Jednym z ważniejszych obiektów na tym terenie było zakończenie jesienią 1923 r. budowy kościoła katolickiego pw. Ducha Świętego, zwanego przez tutejszych „polskim kościołem”. 
Cztery lata później, po przeciwnej stronie traktu wyrósł nowoczesny gmach dz. Szkoły Podstawowej nr 1. Na łąkach w tym samym czasie pojawiły się pierwsze dwu i jednorodzinne domy przy Trakcie Klasztornym oraz dz. ul. R. Traugutta (7) i ul. A. Mickiewicza (4). 


Na zdjęciu lotniczym pochodzącym z tego właśnie okresu doskonale widać cały obszar ówczesnych podmiejskich błoń. Kraniec dz. ul. Mickiewicza znaczą dopiero co zbudowane cztery, niewielkie domy i szpaler włoskich topoli.  Ul. Bydgoską (Brombergstrasse) – obecnie Piłsudskiego (ulice nie miały jeszcze utwardzonej nawierzchni) tworzą rzędy dopiero co posadzonych lip. Mimo niechęci okolicznych mieszkańców, z powodu zacienienia, drzewa w znacznej części przetrwały do dzisiaj. 
W samym centrum wielkiego terenu ciągnącego się aż do ul. Kamińskiego, gdzie nie tak dawno wybudowano mleczarnię, widać ceglany komin fabryczny tutejszego tartaku. Komin przetrwał do czasów powojennych i został wchłonięty w bazę Państwowej Komunikacji Samochodowej. Potem w tym miejscu urządzono samochodową myjnię. 
Mimo że uliczny kwartał zawarty pomiędzy ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Klasztorną i Kamińskiego ostatecznie został uformowany dopiero w latach trzydziestych, wcześniej pojawiły się nazwy nowych ulic. 


Ulica Bydgoska (Brombergstrasse) nawiązywała do polskiego miasta, które w wyniku odzyskania przez Polskę niepodległości zostało poza granicami Rzeszy. Najstarsi mieszkańcy Szczecinka pamiętają jeszcze jej pierwotną (polską) nazwę.

Zanim w 1989 roku patronem został marszałek Piłsudski przez kilkadziesiąt lat patronował jej mały komunista - Janek Krasicki. 


Z kolei patronem nowopowstałej dz. ul. Kamińskiego (do 1989 r. Nowotki) uczyniono hrabiego Heinricha Ernsta Wrangela – pruskiego feldmarszałka. Ze Szczecinkiem łączyło go wykształcenie, no może dokładniej jego brak. Wprawdzie urodził się w Szczecinie, ale właśnie w Szczecinku uczęszczał do tutejszego Gimnazjum Księżnej Jadwigi. W tym czasie mieszkał w domu rektora przy dz. ks. P. Skargi 2. 


Wprawdzie edukację ukończył na trzeciej klasie (1796 r.), ale to nie przeszkodziło mu w zrobieniu wojskowej kariery. Już wtedy obowiązywała zasada: „nie matura lecz chęć szczera, zrobi z ciebie oficera”. Potem, już jako pułkownik dragonów, raczył 20 stycznia 1816 roku się zatrzymać w Szczecinku. Owe „wiekopomne” wydarzenie zostało upamiętnione nawet w postaci tablicy na ścianie budynku, w którym mieszkał jako uczeń. 
Dzisiejsza ul. Traugutta to Memelstraße (Memel – niemiecka litewskiej Kłajpedy). Być może w Szczecinku pojawiła się grupa lub pojedyncza, ale za to wpływowa osoba, która musiała to miasto opuścić - stąd dosyć egzotyczna nazwa. 
Z ulicą Mestwina, a wtedy Lothar Bucher Weg do dzisiaj jest pewien kłopot. Od początków istnienia była tu wyłącznie zabudowa jednorodzinna, a niemiecka nazwa wskazuje, że miała gruntową nawierzchnię. Dziwnym zbiegiem okoliczności chodnik został ułożony z dużych, granitowych płyt. Tego rodzaju chodniki znajdowały się tylko na głównym ciągu komunikacyjnym dz. Wyszyńskiego, Bartoszewskiego i Boh. Warszawy. Dlaczego tutaj na peryferyjnej uliczce? 
Trylinka na nieutwardzonej jezdni pojawiła się dopiero w latach 60. Ulicę nazwano, ku upamiętnieniu tajnego radcy legislacyjnego Lothara Buchera, bliskiego współpracownika kanclerza Bismarcka. Bucher był synem nauczyciela Gimnazjum Księżnej Jadwigi. Urodził się w Szczecinku 25 października 1817 roku i mieszkał w piętrowym, dzisiaj już nieistniejącym domu pod numerem 11 przy Rynku (pl. Wolności). 
Z pewnością, dla zdecydowanej większości mieszkańców tej właśnie ulicy, powojenny patron jawi się niezwykle tajemniczą osobą. Jest nim pomorski książę Mściwój II władca Księstwa Pomorskiego rozciągającego się od Słupska, po Gdańsk, Świecie i Tczew. Książę znany był z  niezwykle bogatego życiorysu, skłonności do niewieścich wdzięków – cztery małżeństwa (konkubinaty) a także (jak pisze Długosz):

żył niezgodnie z prawem i oblubienicę Chrystusa, zakonnicę imieniem Sułka z klasztoru słupskiego wziął sobie niegodziwie za żonę. 


Ponieważ dla niemieckich mieszkańców Pomorza Gdańskiego jego imię było bardzo trudne do wymówienia, dlatego Mściwoja zniemczono na Mestwina. Książę przeszedł do historii jako ten, który podarował cystersom wieś Pelplin, a później osadę rybacką Sopot. Dlaczego po 1945 roku w Szczecinku został patronem ulicy i to w wersji niemieckiej, tego raczej się już nie dowiemy. 
Wcześniej, innym równie tajemniczym patronem tutejszej ulicy został Jan Bugenhagen. Bugenhagen urodził się w Wolinie w 1485 r. Zanim przeszedł na luteranizm był duchownym najpierw w klasztorze w Białobokach, rektorem szkoły miejskiej w Trzebiatowie i autorem historii miast pomorskich. Za jego przyczyną trzebiatowska Szkoła Łacińska stała się sławna na całym Pomorzu Zachodnim, a także poza granicami kraju. 


Patronem najładniejszej szczecineckiej ulicy dz. Mickiewicza został Gebhard Blücher. Był feldmarszałkiem dowodzącym armią pruską w bitwie pod Waterloo. Na początku swojej wojskowej kariery służył w regimencie huzarów w Słupsku. Będąć jeszcze porucznikiem – zasłynął jako karciarz, pijak i hulaka. W tym czasie - lata 1764 - 1770 mieszkał przy Rynku pod trójką. 
Na Facebooku tutejszego Muzeum Regionalnego umieszczone zostało dość tajemnicze zdjęcie - stąd wiadomo o jego istnieniu. Na fotografii została uwieczniona niezwykle błotnista uliczka z małymi domami jednorodzinnymi. Ich zakiem  znakiem szczególnym są strome dachy z dużymi lukarnami na osi elewacji, niewielka kubatura i brak architektonicznego detalu.
Na poboczu błotnistej brei ułożone zostało torowisko dla koleb – wagoników wywrotek do transportu ziemi i materiałów budowlanych. Wzdłuż płotów widać zgromadzone krawężniki, które posłużą do budowy jezdni. 
Zdjęcie (galeria pod zdjęciem głównym) pochodzi z początków lat trzydziestych, przedstawia budowę jezdni i chodników na Bugenhagenstrasse – dz. ul. Jana Matejki. 
Budowane w latach 30. jezdnie z reguły otrzymywały nawierzchnie asfaltowe. Dokładniej, była to tzw. twarda cegła bitumiczna układana na warstwie chudego betonu. 
Tego rodzaju bitumiczne kształtki produkowano w tutejszej fabryce znajdującej się przy na zapleczu dworca towarowego za parowozownią i żwirowni u podnóża tzw. Ruskiej Góry. Dzisiaj w tym miejscu, przebiega ul. Waryńskiego.
Tego rodzaju nawierzchnia była niezwykle gładka, co przy dość mizernym w tamtym czasie ruchu kołowym, gwarantowało jej trwałość. Bitumiczną kostką poryto m.in. jezdnie na ul. Bydgoskiej, Mickiewicza, Kamińskiego, Traugutta oraz częściowo na Mestwina (pomiędzy Matejki a Mickiewicza). 
Jak wynika z wydanego w 1938 roku miejskiego informatora w tamtym czasie pod numerem 29 znajdowało się Biuro NSDAP  Kobiecego Oddziału Wchód. 
Niedługo stuknie jej sto lat, a mimo to Bugenhagenstrasse – (ul. Jana Matejki) zachowała do dzisiaj swoją niepowtarzalną atmosferę – spokoju. Zachowała swój niepowtarzalny urok i charakter. Upływ czasu znaczą jedynie coraz większe korony rosnących tutaj drzew. 
Około 1965 roku przez uliczkę przeszło niemalże prawdziwe tornado. To właśnie wówczas, od strony ul. Limanowskiego i Kamińskiego, na środku jezdni zaczęto układać betonowy kolektor sanitarny. Pojawiły się olbrzymie wykopy. Po ułożeniu kolektora, do podbudowy zerwanej nawierzchni użyto... zdruzgotanych nagrobków z poniemieckiej części cmentarza komunalnego. 
Gwoli ścisłości dodam, że ten sam materiał posłużył jako wypełnienie betonowego nabrzeża przy zamku. 
Jakoś w tym samym czasie, na nieistniejącym dzisiaj skwerku, w cieniu pięknie rozrośniętych lip wybudowano przeszklony pawilon, nazwany „akwarium”, w którym umieszczono pijalnię piwa. Lokal dość szybko został jednak zamknięty, a z biegiem lat w tym miejscu – drzewa nie stanowiły żadnej przeszkody - pojawił się parterowy dom jednorodzinny. 
Z pewnością do lokalnego wydarzenia należy zaliczyć konkurs rysunkowy zorganizowany przez Szczecinecki Ośrodek Kultury. Maluchy wyposażone w kredę mogły na jezdni wykazać się swoimi plastycznymi umiejętnościami. 


W połowie lat siedemdziesiątych w tutejszym komitecie powiatowym PZPR wymyślono, że skoro nie ma przygotowanych nowych, uzbrojonych terenów budowlanych, nie bacząc na właścicieli lub użytkowników terenów, należy starą zabudowę dogęścić. Pomysł dotyczył głównie wschodniej części miasta. Owe dogęszczenie spowodowało, że wielu właścicieli domków na zawsze utraciło swoje, nie tak znowu rozległe ogrody. 
To właśnie w tym czasie, pomiędzy ul. Mickiewicza a Matejki wytyczono nową uliczkę z działkami pod zabudowę. Jej patronem mianowano Bolesława Bieruta. To był okres kiedy próbowano do konstytucji wprowadzić wieczystą przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. 
Kiedy komuna waliła się już w gruzy, patrona wymieniono na Józefa Wybickiego. Na działkach, które do tej pory były ogrodami, powstało w sumie 11 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i 3 w bliźniaczej. 
Co interesujące, z dogęszczenia zrezygnowano jedynie w sąsiedztwie komitetu partyjnego –

najwidoczniej w składzie komitetu PZPR pojawiło się kilka trzeźwych osób. 


Z dawnych lat pamiętam, że przy ul. Matejki mieszkał dr Maciejewski, działacze partyjni, wyżsi oficerowie (ul. Kamińskiego). Dzisiaj, najbardziej znanym, głównie tym korzystającym z mediów społecznościowych, byłym już mieszkańcem tej ulicy, jest historyk prof. Stanisław Żerko – pracownik Instytutu Zachodniego oraz Akademii Marynarki Wojennej. Pan profesor mieszkający od lat w Poznaniu, stale podkreśla swoje pochodzenie. 

Jerzy Gasiul

 

artykuł ukazał się w 930 wydaniu Tematu Szczecineckiego, 
jedynego tygodnika ze Szczecinka. Mamy już 30 lat!

 

Reklama

krajobraz wielimie niezdobna mokradła ogródki budowa ulice neustettin - komentarze opinie

 • gość 2019-02-10 13:38:35

  ul. Mestwina na cześć Mściwoja II - świetne. Dziękuję!

 • gość 2019-02-11 02:00:23

  Miło mi. Pozdrowienia z Poznania Stanisław Żerko

 • gość 2019-02-12 11:53:54

  Teraz bez PZPR nie wiem czy po trzeżwemu czy pijanemu pozwolono na nieprzemyślana budowę dla obcego truciciela niszcząc część nadjeziornego parku /wycięto kilkaset drzew/ i budujac metodami juz dawno przestarzałymi uszkodzono kilka nadjeziornych przedwojennych pięknych budynków.

 • gość 2019-02-12 14:23:22

  zdjęcie Matejki, współczesne powinno być od strony stadionu, w tle po prawej stronie dąb - pomnik przyrody, a balkony w domkach są od południowej strony

 • gość 2019-02-13 09:27:37

  Wybraliśmy słabych ludzi, którzy nie potrafią się przeciwstawić trucicielom, dlatego będziemy wdychać odór jeszcze przez jedną kadencję.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Starostwo Powiatowe w

Starostwo Powiatowe w Szczecinku pilnie poszukuje pracownika do sprzątania siedziby Starostwa na okres 2 miesięcy. Zatrudnienie od zaraz na umowę..


Zobacz ogłoszenie

Remonty - Wykończenia wnętrz

"ART DOM " Firma Remontowo-Budowlana Oferujemy kompleksowy zakres prac. -Układanie glazury, terakoty, także pod kątem 45 stopni..


Zobacz ogłoszenie

Sprzedam bardzo dobrze

Sprzedam bardzo dobrze usytuowaną działkę budowlaną o powierzchni 1200 m2 położonej w Szczecinku przy ul. Obrońców Westerplatte w Szczecinku...


Zobacz ogłoszenie

MOSKITIERY i ROLETY - P R O D

MOSKITIERY na owady, Rolety, plisy, żaluzje. Producent - Szczecinek i okolice


Zobacz ogłoszenie

Studio graficzne/usługi

SALVADOR Studio - studio kreatywne zajmujące się projektami graficznymi ulotek, logo, zaproszeń, plakatów, bannerów, szyldów, karykatur, grafik do..


Zobacz ogłoszenie

KREDYTY, POŻYCZKI, BEZ BIK,

Doradztwo finansowe w pozyskaniu środków to nasza specjalność. Dzięki wiedzy i doświadczeniu znajdziemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie finansowe..


Zobacz ogłoszenie

Citroën C5 1.6 hdi 2006r

- el szyby - el lusterka - komputer pokładowy - zawieszenia hydractive (sprawne) - czujniki parkowania - klimatyzacja dwustrefowa


Zobacz ogłoszenie

Firma remontowo - budowlana

Firma KAM - BUD oferuje kompleksowe usługi remontowo- wykonczeniowe .Zapewniam fachowa pomoc w adaptacjach wnętrz oraz w doborze , zakupie i..


Zobacz ogłoszenie

Schneider-Electric zatrudni

Do fabryki Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. w Szczecinku, będącej częścią koncernu Schneider- Electric poszukujemy osoby na stanowisko Ślusarza..


Zobacz ogłoszenie

RODO kompleksowa dokumentacja

Stanowimy grupę ekspertów ds. ochrony danych osobowych, której trzonem jest certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych., posiadający..


Zobacz ogłoszenie

Kupie stare ordery, medale,

Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje..


Zobacz ogłoszenie

AGRO-KREDYT DLA ROLNIKÓW

AGRO KREDYT DLA ROLNIKÓW - najwyższa przyznawalność, najlepiej liczony dochód. Dedykowany doradca dla rolników, dojazd do klienta. Tel. 508-615-949


Zobacz ogłoszenie

Przyjmę do pracy na umowę o

Poszukuję osoby do pracy w ośrodku wypoczynkowym w okolicach Szczecinka ok 8km z możliwością zamieszkania /mężczyzna-kobieta/ Oczekiwania -osoba..


Zobacz ogłoszenie

FIRMA LABORUM

FIRMA LABORUM W SZCZECINKU POSZUKUJE PRACOWNIKÓW(mężczyźni i kobiety) NA STANOWISKA !!! PRACOWNIK MAGAZYNOWY !!! MONTER SPRZĘTU..


Zobacz ogłoszenie

Serwis Komputerowy -

Twój komputer pracuje wolno ... ?? Odmawia posłuszeństwa ?? Zawiesza się ?? Mamy na to sposób: zapraszamy do naszego serwisu komputerowego...


Zobacz ogłoszenie

Praca - sprzątanie

Firma sprzątająca Rivendell poszukuje rzetelnych osób do pracy przy sprzątaniu klatek schodowych. Praca od 10 do 20 godzin tygodniowo - do..


Zobacz ogłoszenie

MOSKITIERY / ROLETY / OKNA PCV

Moskitiery okienne, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, Okna PCV. PRODUCENT. Umów darmowy pomiar pod numerem 790 215 251


Zobacz ogłoszenie

Serwis Komputerowy -

Twój komputer pracuje wolno ... ?? Odmawia posłuszeństwa ?? Zawiesza się ?? Mamy na to sposób: zapraszamy do naszego serwisu komputerowego...


Zobacz ogłoszenie

NAJLEPSZE KOTŁY W SZCZECINKU

Oferujemy Kotły na Pellet renomowanych producentów: Kotłospaw-Kostrzewa-Pellux Zamontowane przez nas kotły objęte są serwisem (dwóch serwisantów na..


Zobacz ogłoszenie

Kupię działkę, grunt rolny w

Kupię dom (może być do kapitalnego remontu) w m. Spore, może być także działka lub grunt rolny.


Zobacz ogłoszenie

Najlepsze Kotły w Szczecinku

Oferujemy Kotły na Pellet wyposażone w palniki samoczyszczące, czołowi producenci w skali kraju i europy min. KOSTRZEWA, KOTŁOSPAW wyposażony w..


Zobacz ogłoszenie

Dom wolnostący z dużą działką

Witam posiadam do sprzedania dom parterowy, wolnostojący z 7409 m2 działką nr 50 we wsi Brokęcino, w woj. Wielkopolskim, pow. Złotowski. Dom..


Zobacz ogłoszenie

Wypożyczanie odkurzaczy

Oferujemy wypożyczenie odkurzacza piorącego renomowanej firmy Karcher, model Puzzi 8/1C wraz z ssawkami do prania tapicerek i dywanów. Dzięki temu..


Zobacz ogłoszenie

Leasing Szczecinek

Jeśli chcesz wziąć samochód lub dowolny środek trwały w leasing dobrze trafiłeś. Szybki proces, procedury uproszczone, minimalne wkłady własne,..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez szczecinek.com, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

GAMA Maria Gasiul z siedzibą w Szczecinek 78-400, Niecała 23

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"