:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  17°C pochmurno

Porozmawiajmy o przemocy

temat.net: archiwum, Porozmawiajmy przemocy - zdjęcie, fotografia

 2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Choć na ten temat mówi się dużo, wciąż niewiele osób wie, co robić, by ochronić siebie i swoich najbliższych przed skutkami przemocy. Aby zwrócić uwagę na problem, a także – by uświadomić wszystkim, że pomoc dla poszkodowanych jest w zasięgu ręki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku planuje przeprowadzić akcję informacyjną wśród mieszkańców powiatu szczecineckiego. 2 października przedstawiciele centrum będą odwiedzać szczecineckie instytucje, zajmujące się rozwiązywaniem problemów przemocy. Akcja informacyjna prowadzona będzie także na ulicach Szczecinka.

- W nasze działania zaangażowani są pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członkowie MOPS, Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, Funkcjonariusze Policji Powiatowej, Straży Miejskiej, Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej – mówi „Tematowi” Magdalena Mazur-Balcerzak z PCPR w Szczecinku. – W środę, czyli 2 października, będziemy odwiedzać szczecineckie urzędy. Będziemy obecni m.in. w starostwie, w ratuszu czy prokuraturze. Nasza akcja obejmie także Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydział Karny, Straż Miejską, Policję, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, szkoły, itp. Odwiedzając poszczególne instytucje, chcielibyśmy uwrażliwić urzędników na problem przemocy i zachęcić ich do bardziej aktywnego wsparcia osób dotkniętych tym problemem. W każdym urzędzie zostawimy ulotki z niezbędnymi informacjami, co robić i gdzie szukać pomocy. Zostawimy też symboliczne białe wstążeczki. Nasi przedstawiciele będą również obecni na placu Wolności, gdzie z podobną akcją informacyjną zwrócą się do mieszkańców Szczecinka.

W czasie, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, o to, jak radzić sobie z przemocą fizyczną i psychiczną oraz gdzie szukać pomocy - pytamy Małgorzatę Kisiel, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Joannę Ossowską, członkinię szczecineckiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Czym jest przemoc?

- To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie. Przybiera ona różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny. 

 Przemoc zawsze jest doświadczeniem traumatycznym. Najbardziej jednak dotyka dzieci. 

- Tak. Często osoba, doznająca przemocy w dzieciństwie, potem sama staje się oprawcą. Następstwem przemocy, doznawanej w  latach dzieciństwa, mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, a nawet uzależnienia. Dzieci żyjące w skłóconych rodzinach, w których rodzice używają wobec siebie przemocy, mogą też mieć problem z budową związku opartego na miłości i szacunku. Dla nich "wzorcowe" będą sytuacje znane z domu rodzinnego.

 Osoby dotknięte przemocą zazwyczaj niewiele o niej mówią. Dlaczego? 

- Sytuację osoby doznającej przemocy  w rodzinie często porównuje się do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych. Osoba, doznająca przemocy domowej, doświadcza takiego zagrożenia latami, a sprawcą nie jest przecież ktoś obcy, ale bliski. Ludzie dotknięci przemocą często nie są w stanie wyzwolić się z koszmaru. Dlatego tak ważną rolę odgrywa świadek przemocy. Jego reakcja może uruchomić działania pomocowe i nie dopuścić do tragedii. Mitem jest pogląd, że wszystko, co dzieje się w czterech ścianach, jest wyłącznie prywatną sprawą rodziny. Każde podejrzenie wystąpienia przemocy należy zgłaszać. 

 Jak w Szczecinku pomaga się osobom, które zostały dotknięte problemem przemocy?

- Od 2000r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany przez ówczesnego burmistrza Mariana Golińskiego. Po zamianie przepisów obecny burmistrz Jerzy Hardie-Douglas powołał nowy zespół, którego siedziba znajduje się w MOPS. W jego skład wchodzą przedstawiciele 12 instytucji ze Szczecinka. Zadaniem zespołu jest interweniowanie w momencie problemu. Zespół tworzy grupy robocze, które opracowują i realizują plan pomocy dla konkretnej rodziny, monitorują sytuację oraz dokumentują działania wobec rodzin. Członkowie zespołu przeprowadzają też szkolenia dla grup zawodowych biorących udział w procedurze "Niebieskie Karty", np. dla przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia, policjantów, pracowników socjalnych oraz członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i innych służb działających na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kiedy istnieje podejrzenie przemocy w rodzinie, wszczyna się procedurę "Niebieskiej Karty". Na czym to polega?

- Procedurę wszczyna przedstawiciel jednej z wymienionych instytucji. Procedura ta obejmuje ogół dziań różnych instytucji. Osoby doznające przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, medycznej, a także zwyczajnego wsparcia. Dlatego przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może opierać się na działalności tylko jednego podmiotu. Żadna instytucja czy organizacja nie ma wystarczających narzędzi, kompetencji i możliwości rozwiązania wszystkich problemów rodziny uwikłanej w przemoc, stąd tak ważna jest interdyscyplinarna współpraca służb pomocowych. W 2013r. w Szczecinku założono już 36 "Niebieskich Kart", dla porównania w roku ubiegłym prowadzone były 34 procedury.

 Jakie rodzaje przemocy najczęściej dotykają mieszkańców Szczecinka?

- Najczęściej występującą formą przemocy jest przemoc fizyczna i psychiczna, którą najtrudniej jest udowodnić. Osobami doznającymi przemocy domowej w większości są kobiety, dzieci i osoby starsze.

 Czy sprawcy przemocy rodzinnej także mogą liczyć na pomoc?

- Tak, członkowie grup roboczych współpracują z całą rodziną uwikłaną w przemoc i w zależności od potrzeb danej osoby proponują rozwiązania. W PCPR rozpoczął się właśnie program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec bliskich; prowadzone są również konsultacje indywidualne.

 Wszelkich informacji dotyczących uzyskania pomocy udzielą Państwu:

 -  Przewodnicząca Zespołu - Małgorzata Kisiel , tel. 94-37-280-11, siedziba Z.I. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul Wiejska 4.

- Członek Z.I. - Joanna Ossowska, tel. 94-37-440-28, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. 9-go Maja 12, pok. nr 7.

foto: sxc.hu

Porozmawiajmy o przemocy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na temat szczecinek.com