:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  15°C pochmurno z przejaśnieniami

SzLOT, dom dziecka, kredyt i prognoza finansowa

W środę, 30 października o godz. 10.00 na 41 w tej kadencji sesji zbierze się Rada Powiatu. Tym razem radni przyjrzą się funkcjonowaniu SzLOT-u, w tym Academii Nautica podczas procesu inwestycyjnego związanego z adaptacją obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior. Następnie Rada Powiatu skupi się na procesie przekształcania systemu zatrudnienia i zmianie statusu pracowników dotychczas zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie od 2 stycznia 2014 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z porządkiem obrad radni następnie rozpatrzą informacje o stanie środowiska na obszarze woj. zachodniopomorskiego oraz wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu w roku 2012. Kolejno obecni na sesji zapoznają się z oceną wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecką w minionym roku. Radni przyjrzą się też informacją dot. analiz oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia staroście i przewodniczącej rady w 2012 r. Podczas sesji przedstawione zostaną również informacje o stanie realizacji zadań oświatowych szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

W trakcie sesji podjętych zostanie także kilka uchwał: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 - 2015”; o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2016; w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; w sprawie uczestniczenia powiatu szczecineckiego w realizacji projektu „ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – faza I” oraz w sprawie ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu szczecineckiego w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”. 

 

Odpowiedź starosty na interpelacje i zapytania radnych zakończy obrady. (mg)

SzLOT, dom dziecka, kredyt i prognoza finansowa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na temat szczecinek.com