:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  19°C słabe opady deszczu

Zarząd Powiatu o pieniądzach i edukacji

Powiat, Zarząd Powiatu pieniądzach edukacji - zdjęcie, fotografia

Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęły się wczorajsze (10.05) obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego - informuje Starostwo Powiatowe w Szczecinku. W głównej mierze poświęcone były finansom i edukacji.

Na wstępie Członkowie Zarządu zaakceptowali szereg projektów uchwał Rady Powiatu, a wśród nich m.in.:

 1. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020;

 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;

 3. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028;

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego;

 5. w sprawie zmiany statutu Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego;

 6. założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku” oraz utworzenia „Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku”

(Nowo utworzona Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku, ma za zadanie zapewnić uczniom, w tym uczniom wymagającym specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania całodobowej opieki i wychowania w okresie pobierania nauki poza miejscem ich stałego zamieszkania. Mieszkańcami placówki będą uczniowie spoza terenu Szczecinka. Z noclegów w Bursie w miarę wolnych miejsc będą mogły korzystać również inne osoby.)

 1. wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku;

oraz zaakceptowanie uzupełnień w podstawie prawnej i uzasadnieniu projektów uchwał będących przedmiotem opiniowania przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie i organizacje reprezentatywne związków zawodowych:

 1. w sprawie wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku z Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku;

 2. w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku;

 3. w sprawie wyłączenia Technikum Hodowli Koni w Białym Borze i Szkoły Policealnej w Białym Borze z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze;

 4. w sprawie likwidacji Technikum Hodowli Koni w Białym Borze;

 5. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Białym Borze

W drugiej kolejności podjęto uchwały w sprawie:

 1. przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych;

 2. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie powiatu szczecineckiego,

Po zakończeniu części uchwałodawczej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

Następnie do uczestnictwa w obradach zaproszono dyrektora ZS im. Oskara Langego Andrzeja Pastuszka, który wcześniej przedłożył Zarządowi Powiatu wniosek o wyrażenie zgody na przyjmowanie uczniów z Ukrainy. Sam pomysł – jak wyjaśnił dyrektor – zrodził się ze względu na umiejscowienie szkoły w środowisku Białego Boru, którego mieszkańcy od zawsze pielęgnowali tożsamość ukraińską w zakresie kultury i religii. Pomysł został zaakceptowany zarówno przez Zarząd Powiatu jak i przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła zaproponuje młodzieży z Ukrainy głównie nabór do klasy ogólnej w Liceum Ogólnokształcącym oraz możliwość zamieszkania w internacie.

Ostatni punkt wczorajszego posiedzenia dotyczył oceny zasobów pomocy społecznej powiatu szczecineckiego. Szczegółową analizę przedstawiła Zarządowi dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko.

Zarząd Powiatu o pieniądzach i edukacji komentarze opinie

 • gość 2017-05-12 08:20:59

  Wielkie centrum skurczyło się do bursy szkolnej. Ale kpina.

 • gość 2017-05-12 10:49:17

  kasa wydana, kto miał zarobić ten zarobił, miejsca pracy dla MBW są, więc wszystko zgodnie z planem

Dodajesz jako: Zaloguj się